Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

Eksperimentelt arbejde står centralt i undervisningen, idet kemisk viden er baseret på den empiri, som kan indhentes gennem forsøg. Ved mange eksperimenter er det vigtigt at følge en øvelsesvejledning. Her er der typisk tale om deduktive øvelser. Der vil også indimellem være eksperimenter eller dele af eksperimenter med krav om mere selvstændigt arbejde, hvor eleverne arbejder med en afgrænset problemstilling og selv tilrettelægger induktive elementer for at få svar på problemstillingen. Eksperimenterne kan tilrettelægges både kvalitativt og kvantitativt.

Inden for kemi vil man anvende forskellige eksperimentelle metoder i forbindelse med  laboratoriearbejdet, herunder separation, syntese og identifikation, titrering, vejeanalyse, spektrofotometri og chromatografi.

Begreberne: induktiv, deduktiv/hypotetisk deduktiv, kvantitativ og kvalitativ kan indgå i mange af de metoder, der benyttes i kemi.