Information til nye elever

Matematik

Matematik er et af de store fag i gymnasiet. Det er et fag, hvor man bruger sit hoved til at undersøge tal og deres sammenhænge. Matematik er samtidig et stærkt værktøj i andre fag. Det er især de naturvidenskabelige fag, men også medicin, økonomi og samfundsvidenskab, der benytter sig af matematik. Matematikkens evne til at fremstille et komplekst problem på overskuelig og systematisk måde, har været med til skabe teknologisk udvikling og store fremskridt i vores viden om naturen og samfundet.

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen