Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Musik

Musik

I musikfaget arbejder vi med musik på mange forskellige måder. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at vælge faget – det er altså ikke et krav, at man har sunget eller spillet musik før. Valget af musik bygger på en lyst til at lave musik sammen med andre og en nysgerrighed på at lære mere om musik.

Mængden og indholdet af det skriftlige arbejde i musik er afhængigt af hvilket niveau du vælger musik på.

Den skriftlige del af faget på C-niveau:

Vælger du musik på C-niveau, så er der ikke nogen skriftlige afleveringer.
Du vil f.eks. stifte bekendtskab med hvordan man skriver noder og rytmer, men det kommer altsammen til at foregå i forbindelse med musiktimerne.

Den skriftlige del af faget på B-niveau:
Vælger du at få musik på B-niveau efter du har haft det på C-niveau, så er der nogle få afleveringer tilknyttet den musik I arbejder med i musiktimerne.
Det skriftlige arbejde kan inddeles i to forskellige dele:

  • Den første indeholder musikteori, som f.eks. læren om noder, rytmer, akkorder og andre musikbegreber som  kan hjælpe dig med at beskrive musikkens teori.
  • Den anden del omhandler musikanalyse – f.eks. en gennemgang af hvordan et bestemt nummer er bygget op og hvordan musikken i nummeret kan beskrives med musikbegreber, og hvad det er ved nummeret som får det til at passe ind i en bestemt musikgenre.

En af dine afleveringer på B-niveau kan også være et lille projekt i tilknytning til en musikproduktion, som du har været med til at lave.

Den skriftlige del af faget på A-niveau:

Vælger du en studieretning med musik på A-niveau, så vil du regelmæssigt aflevere musikafleveringer som skal gøre dig god til at mestre musikkens skriftlige sprog og god til at bruge det i praksis.
Det skriftlige arbejde kan inddeles i to forskellige dele:

  • Den første indeholder musikteori, som f.eks. læren om noder og rytmer, akkorder, kvintcirklen, skalaer, tonearter og funktionsharmoniske betegnelser mm. Dette er en del af M1-prøven ved en eventuel skriftlig eksamen i musik.
  • Den anden del omhandler det at arrangere en melodi for kor, bas og trommer indenfor genren pop-rock. Her arbejder man i et musikprogram, som skolen stiller til rådighed, med forskellige teknikker som opbygning, call-response, korsvar, groove mm. Her lærer man altså at omsætte en melodi til et færdigt nummer. Denne del kaldes M2. Se mere under Skriftlige opgaver og Skriftlig eksamen.

Mere skriftlighed i musik:

Hvis man har haft musik på C, B eller A-niveau, så kan man vælge at skrive SSO og SRP hvor musik indgår i kombination med et andet fag. Her er det især musikfagets analytiske aspekt, der benyttes. Se mere herom under Teori, begreber og metoder.
Kravene til fag i SSO er, at du skal skrive i ét eller to fag, hvor mindst ét fag er på B-niveau.
Kravene til fagkombination i SRP er, at mindst ét af de to fag man inddrager er på A-niveau, og mindst ét skal være et studieretningsfag.

 

 

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen