Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Hvad kan der udledes?

Hvad kan der udledes?

Eksempel: ”Hvad kan der af tabel 1 udledes om udviklingen i Tysklands økonomi? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.”

Tabellen viser de økonomiske nøgletal for Tyskland 2008-2012 i løbende priser.

2008 2009 2010 2011 2012
BNP (mio. euro) 2.473.800 2.374.200 2.495.000 2.609.900 2.666.400
Statsgæld (mio. euro) 1.652.796 1.769.892 2.057.308 2.086.815 2.160.192
Saldo på statens finanser
(procent af BNP)
-0,1 -3,1 -4,2 -0,8 0,1
Betalingsbalanceoverskud
(mio. euro)
153.375 140.077 152.195 161.813 186.648
Arbejdsløshed
(procent)
7,6 7,8 7,2 6,0 5,5

 

I denne opgavetype skal der typisk udledes konklusioner ud fra en tabel /figur eller evt. flere. Sammenlign tal fx fra forskellige år og konkludér om udviklingen. Eller påvis en tendens fx om at ”jo større …, jo lavere …”. I eksempel 1 kan man fx udlede, at arbejdsløshed og betalingsbalance begge forværres fra 2008 til 2009, men forbedres fra 2009 til 2012.

 

Understøt dine udledninger med anvendelse af relevante begreber. Fx kan man understøtte udledninger om betalingsbalanceoverskuddet med begreberne eksport og import.

 

”Hvad kan udledes om” ledsages ofte af et krav om, at besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger. Du skal typisk omregne absolutte tal (mia. kr., mio. tons, antal personer mm) til procentandele, indekstal eller procentvise stigninger for bedre at kunne svare på spørgsmålet. Selve udregningerne skal ikke skrives i opgaven, men skriv konklusioner ud fra de beregnede tal.

I eksempel 1 kan man enten beregne indekstal for udviklingen i BNP og statsgæld og udlede, hvad der er steget mest. Eller beregne statsgæld i procent af BNP og udlede om procentandelen stiger eller falder. Ændring i procentandele udtrykkes i procentpoints. Hvis du beregner statsgæld i procent af BNP, viser du forståelse af, at denne størrelse er en vigtig økonomisk indikator.

 

Tabeller, der skal regnes på, udleveres i regneark, og beregningerne skal kunne foretages i regneark. Tabellen med de beregnede tal indsættes i besvarelsen. Tabellen forsynes med overskrift, tabelhoved, måleenhed o.l. Der kan desuden være krav om at udarbejde et relevant diagram ud fra de beregnede tal. Det kan fx være et kurvediagram ud fra beregnede indekstal, et søjlediagram ud fra procentvise stigninger eller et søjlediagram/cirkeldiagrammer ud fra beregnede procentandele. Du skal vælge det diagram, som bedst kan bruges til at svare på spørgsmålet.  Der kan også være krav om at udarbejde et diagram med lineær regression, dvs. et punktdiagram med tendenslinje, ligning og R2-værdi. Der skal være diagramtitel, benævnelser på akserne, måleenhed og forklaring til kurver, søjler m.m. i diagrammet.