Skolen er igen åben for afgangseleverne. Se skolens forholdsregler og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 her.

Hypoteser

En fagligt begrundet antagelse eller forklaring på et fænomen eller en fagligt begrundet forventning om et udfald på et eksperiment eller forsøg. Hypoteserne skal stilles op i overskriftsform, og det er vigtigt, at der er det antal, der kræves i spørgsmålet. Hypoteserne skal underbygges af faglige begrundelser som fx begreber og teori. Udarbejdelse af hypoteser kan som udgangspunkt have to synsvinkler. Der kan enten være tale om, at der skal opstilles hypoteser, der kan forklare nogle af de tendenser, der er vist i en tekst, tabel eller figur. Eller der kan være tale om, at du skal udarbejde hypoteser om hvilke fremtidige konsekvenser, tendenserne i en given tekst, tabel eller figur kan have.

En god hypotese skal være på formen:
(din iagttagelse) FORDI (forklaring på din iagttagelse) + faglig begrundelse.

eller 

(uafhængig variabel) FORKLARER (afhængig variabel) + faglig begrundelse.

 

  • Start med en iagttagelse (i tabellen, figuren, teksten).
  • Bliv klar på om du skal finde forklaringer/årsager eller konsekvenser/resultater.
  • Formuler først hypotesen som en overskrift.
  • Skriv derefter den faglige begrundelse med brug af samfundsfaglig viden, begreber og teorier.
  • Lav det antal hypoteser som opgaven kræver.
  • Undgå flere hypoteser med stort set samme indhold.
  • Undgå dine egne fagligt ubegrundede holdninger.