Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

samf-tabel-2

Grafen viser forbrugskvote og beskæftigelse fro 1000 personer i Danmark i perioden 2002-2012. Forbrugskviten er husholdningernes forbrug i procent ad den disponible indkomst.

Grafen viser forbrugskvote og beskæftigelse fro 1000 personer i Danmark i perioden 2002-2012. Forbrugskviten er husholdningernes forbrug i procent ad den disponible indkomst.