Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Udlede og tabellæsning

Når du møder denne type opgave vil du blive bedt om at udlede noget ud fra en tabel/figur eller tekstbilag. Dette kan f.eks. være i forhold til sammenhængen mellem to variabler (eks. Arbejdsløshed og vækst). Det udledte skal (næsten) altid understøttes ved hjælp af relevante begreber (f.eks. økonomiske begreber). Afhængigt af kildetype, kan det at udlede dækker over at finde sammenhænge mellem og mønstre i data, hvad enten det omhandler taldata, synspunkter eller andet.

Du skal bruge bilagene fokuseret. Som regel rummer bilagene rigtig meget information, men du skal kun udlede det af bilagene, som hjælper dig med at svare på det stillede spørgsmål. Det kan være en hjælp at genlæse spørgsmålsformuleringen, inden du går i gang med at skrive om hvert bilag. Brug gerne faglige begreber til at beskrive det, du udleder om emnet.

Dit sprog bør være nøgternt og beskrivende eller analyserende. Du skal finde ud af, hvordan noget er og ikke, hvordan det bør være.

Eksempler

  • Hvad kan der fra tabel 1 udledes om udviklingen i det danske sygehusvæsen. Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.
  • Hvilke kulturelle mønstre kan udledes af tabel 1.

Her skal du skal ved brug af tabellæsning og beregninger kunne tydeliggøre udviklingstendenser eller faglige sammenhænge. Det betyder, at du ved at læse tendenser i tabellen, eller foretage beregninger, der tydeliggør tendenserne, kan sige noget om det faglige hv-spørgsmål.
Ved beregninger skal du ikke skrive alle udregningerne men skrive resultaterne i form af en ny tabel. Du kan evt. skabe yderligere overblik ved at fremstille resultaterne i et diagram, eller du kan direkte blive bedt om et diagram. Der kan også stilles opgaver, hvor en beregning kan trække op, selv om der ikke eksplicit bedes om en beregning.

Ud over at kunne fortage beregningerne er det helt centralt at kunne anvende tabeller og diagrammer til en faglig behandling af et spørgsmål. Vær grundig i din analyse af tabellen.
Vær præcis i din sprogbrug – er det procent eller procentpoint? Inddrag faglige begreber.