Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Spansk

Vi arbejder med mange forskellige materialer fx tekster, film, musik, digte og billeder og som en naturlig del af dette arbejde beskæftiger vi os også med grammatik.

I den daglige undervisning arbejder vi også med det skriftlige arbejde, både som en støtte til den mundtlige del, men også som en selvstændig disciplin, hvor du kan træne og demonstrere din sproglige kunnen og her udvikle evnen til at redegøre, analysere og diskutere.

 

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen