Information til nye elever

Tysk

Tyskfaget handler om at kunne kommunikere på tysk, mundtligt og skriftligt. Arbejdet med alle slags tekster, film og musik udvider dit ordforråd og din grammatiske bevidsthed, så du til sidst i forløbet vil kunne deltage i længere faglige og ikke faglige samtaler på tysk. 

Eksempelvis arbejdes der med sociale medier, youtube-videoer, musikvideoer, som er med til at vise et aktuelt billede af de tysksprogede lande og deres identitet. Du skal derigennem trænes i at læse, lytte og skrive samt tale tysk med det fokus på formidle noget viden på et nogenlunde flydende sprog, som ikke forventes at være fejlfrit. Kommunikationen vægter højere end korrekthed. 

Arbejdet organiseres i emner, der kan være litterære, historiske eller samfundsfaglige, og som udvider dit kendskab til kultur og historie i de tysksprogede lande. Forløbene spænder fra historiske emner såsom Hitlers vej til magten over aktuelle emner som klimademonstrationer til VM i fodbold. 

Tysk B afsluttes med en eventuel mundtlig eksamen, og tysk A afsluttes med en skriftlig og/eller en mundtlig eksamen. Derfor vil fokus i 1. og 2.g (B-niveau) være primært mundtligt understøttet af skriftlige opgaver, og 3.g (A-niveau) vil indeholde mere skriftlighed. Undervisningen i 3.g har øget fokus på skriftlighed og grammatik, hvilket er med til at forberede dig til den skriftlige eksamen. I løbet af 3.g vil der være god tid til at fordybe sig i sproget og forberede dig på eksamen. Har du tysk som studieretningsfag, vil der desuden være mulighed for at komme på en ekstra studietur til et tysktalende land.

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen