Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Kilde-/litteraturliste

Når man skal skrive en opgave, er det meget vigtigt, at man altid vedkender sig sine kilder. Det anses for eksamenssnyd, hvis man skriver andre folks ord af uden at vise, at man citerer. DERFOR skal du altid have en litteraturliste/kildeliste bagest i dine opgaver og inden i opgaven henviser du så til de kilder/ den litteratur, du har i denne liste fx når du citerer.

Listen ordnes alfabetisk efter forfatteren eller redaktørens efternavn. Du skriver altså forfatterefternavn, fornavn, kildens titel, forlag og udgivelsesårstal. Hvis der er mange udgaver, kan du opgive hvilken udgave.

Husk at meningen med din liste er, at læseren skal kunne finde dit materiale, hvis han/hun nu vil læse mere.

FX

Jensen, Palle, Magtens symboler, Gyldendal, 1988

Petersen, Mette, Rosens anatomi, Systime, 2008

Ved film, musikudgivelser etc udskiftes forfatternavn med fx filminstruktør eller musikerens navn.

Hvis det er en artikel i en avis eller en bog.

Sørensen, Nis, Unge og mobiltelefoni, Jyllandsposten, 1.oktober, 2008

eller

Vestergaard, Birgitte, Unges brug af chatrooms, fra Livet i Cyberspace af Morten Brun (red), Gyldendal, 2007

Ofte vil internettet også være en kilde til materialer, men her bør man være særdeles forsigtig. Dels er der meget dårligt materiale, dels er der meget materiale som er vildledende. Endvidere er meget materiale på nettet skrevet af en anonym forfatter, hvilket ikke er et tegn på kvalitet. Bruger man dårligt, vildledende eller tendentiøst materiale i sin opgave, bliver man bedømt på det. Som ved bøger gælder det også med internetartikler, at man skal anføre forfatteren først.

Efternavn, fornavn, artiklens navn, http/www-adresse, klokkeslæt og dato for besøg.

FX

Jensen, Finn, Sandhedens time, www.yidnkkll.dk, 22.37 8.maj 2011.

Udskriv også en kopi eller gem en off-line udgave af hjemmesiden.

Hvis man alligevel benytter en hjemmeside, hvor forfatteren er ukendt, skriver man ukendt forfatter i stedet for efter- og fornavn.

Det kan ofte fra fristende at citere fra foredrag, undervisning, tv-aviser og lignende situationer. Det kan man ikke. Man må kun citere steder som læseren har en realistisk chance for finde, og det er af samme grund, at man skal være omhyggelig med at henvise præcist. Det vil sige man skal kunne henvise til interviews osv. hvis man bruger dem som kilde. De skal altså være tilgængelige for læseren på skrift eller i lyd/billed.

Du kan få hjælp til at lave en kildeliste på Litteraturlisteautomaten.