Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Kilder og citater

Når man skal skrive en opgave, er det meget vigtigt, at man altid vedkender sig sine kilder. Det anses for eksamenssnyd, hvis man skriver andre folks ord af uden at vise, at man citerer. DERFOR skal du altid have en litteraturliste/kildeliste bagest i dine opgaver hvis du bruger andre kilder end selve opgaveformuleringen, og inden i opgaven skal du angive citater efter nedenstående regler.

Hvis man omskriver en andens version af noget – altså hvis du læser om fx nationalromantikken, lukker bogen og skriver, så kan du ‘nøjes’ med at skrive, at beskrivelsen bygger på bogens forfatters opfattelse af emnet og så angive i en note, hvilken bog du har opfattelsen fra. Se hvordan her nedenfor.

Det skal altid være klart og tydeligt, hvad der er citater, og hvad der er dine egne ord.

Det er vigtigt at du her skelner mellem en journalistisk tekst og en akademisk tekst. Hvis du skriver en artikel til avisen, skal du jo ikke levere kildeliste, men du skal stadig kunne dokumentere dine påstande, hvis nogen spørger og vedkende dig det der ikke er dine egne ord. I akademiske opgaver (SSO, SRP o.l) skal du henvise præcist.

Korte citater kan indgå i den almindelige tekst, men markeres med “…”

FX

Unge mennesker har et langt større forbrug af moderne teknologi, end man hidtil har troet. “16-årige bruger i gennemsnit 5 timer om dagen på telefon, sms og internet. Herudover kommer fjernsyn!,” siger seniorforsker Jytte Petersen, AAU.

Dette ville være nok i en journalistisk tekst, MEN i en akademisk opgave skal du kunne fortælle præcist hvor og hvornår hun har sagt det.

Hvis citatet er fra en tekst, vil der så efter citatet være en note eller en parentes med oplysningerne på kilden.

FX

Unge mennesker har et langt større forbrug af moderne teknologi en man hidtil har troet. “16-årige bruger i gennemsnit 5 timer om dagen på telefon, sms og internet. Herudover kommer fjernsyn!,” (Jensen, 1988, p.88).

eller

Unge mennesker har et langt større forbrug af moderne teknologi en man hidtil har troet. “16-årige bruger i gennemsnit 5 timer om dagen på telefon, sms og internet. Herudover kommer fjernsyn!” 1.

Og så bagest i en notesamling eller nederst på samme side:

 1. Jensen, 1988, p.88

Oplysningerne her betyder, at læseren ved, at der under Jensen i litteraturlisten er en bog udgivet i 1988 og det er s.88 i den, du citerer. Har du flere bøger af en Jensen fra 1988, så marker dem med a,b,c, og gør det samme i litteraturlisten.

Læg mærke til at man bruger forkortelserne:
p. = henvisning til´en enkelt side
pp. = henvisning til flere sider
v. = henvisning til en enkelt versline (i digte og andre tekster på vers)
vv. = henvisning til flere verslinjer

 Et langt citat – men overvej altid om hele citatet er vigtigt – markeres ofte separat med indryk el. lign.:

Hvis du citerer dele af en sætning, markerer du det sådan her:

Mangler begyndelsen af sætningen:

Om større skriftlig opgave står der i læreplanen, at man må have lov til at skrive opgave i fag, man har haft på C- niveau og bagefter på B-niveau, men man “…skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, kursisten har eller har fulgt fagene.”  (Kilden angives)

Mangler slutningen:

Du spurgte, om man måtte skrive SSO i grupper. Det må man ikke, for der står: “Den større skriftlige opgave er individuel …”  (Kilden angives)

Mangler noget midt i sætningen:

Du spurgte, om man måtte skrive SSO i 4 fag. Det må man ikke, for der står: “Den større skriftlige opgave /…/ udarbejdes inden for 1-3 fag.” (Kilden angives)

Hvis du ændrer i citatet fx understreger, skriver med fed eller kursiv, skal du altid efter citatet skrive, at det er dine ændringer.

FX

Du spurgte, om man måtte skrive SSO i 4 fag. Det må man ikke, for der står: “Den større skriftlige opgave /…/ udarbejdes inden for 1-3 fag.” (min fremhævning) (Kilden angives)

Se i denne sammenhæng også litteratur- og kildeliste.