Information til nye elever

Talentforløb

Talentstrategi


Nørresundby Gymnasium & HF, 2017

Talent er, når børn og unge i uddannelsessystemet,

 • har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder
 • har lysten og viljen til at yde en særlig indsats
 • har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres.[1]

Mål

Talentarbejdet skal hjælpe skolen til at nå disse mål:

 • Vores elever skal lære mere end gennemsnittet.
 • Vi har plads til alle der kan og vil, dvs. den kultur skal udvikles og styrkes som anerkender at nogle bliver særligt dygtige og præsterer højt.
 • Vi skaber et miljø til læring og trivsel.
 • Give elever med særlig vilje og gode evner mulighed for at nå så langt som muligt.
 • Elever inden for alle faglige hovedområder (humaniora, kreative fag, naturvidenskab og samfundsfag) skal have muligheder for at blive særligt dygtige.

 

Strategiske indsatsområder

Lokale talentaktiviteter på skolen

Lærerne udvikler deres undervisning så talentelever også udfordres i den daglige undervisning.

Dette kan fx ske gennem differentieret undervisning og specielle tilrettelagte forløb.

NGHF arbejder med en tydelig toning af studieretningerne, så eleverne møder en stærk faglig profil indenfor deres studieretningsfag og herved får mulighed for at dyrke netop deres talenter.

I forbindelse med den daglige undervisning stimulerer lærerne elevernes nysgerrighed og faglige fordybelse ved at pege på emner og ideer som særligt interesserede elever kan forfølge.

 

Nationale konkurrencer og events

Skolen skal udbyde en bred vifte af forskellige nationale konkurrencer og events. Blandt disse kan nævnes:

 • Skolen tilbyder talentfulde elever at deltage i Det Nordjyske Talentakademi, et tværskoleligt samarbejde hvor talentfulde elever bliver udfordret til at løse komplicerede problemstillinger fra både erhvervslivet og samfundet.
 • Alle elever tilbydes at deltage i Cambridge Advanced English Certificate. Undervisningen forestås af to af skolens lærere.
 • Talentelever indenfor sprogfagene tilbydes at deltage i Sprogcamp, som afvikles på Hjørring Gymnasium.
 • I alle klasser, som har kemi, fysik eller biologi på A-niveau er det obligatorisk, at eleverne tilbydes at deltage i fagets OL-konkurrence. Elever der kvalificerer sig til videredeltagelse tilbydes vejledning af ens lærer.
 • Hvert år skal interesserede elever tilbydes at deltage i Forskerspire. Deltagende elever får tilknyttet en af skolens lærere som vejleder.
 • I alle klasser, som har matematik på A-niveau er det obligatorisk, at eleverne tilbydes at deltage Georg Mohr. Matematiklærerne planlægger i fællesskab træning for de elever der går videre fra den indledende runde.
 • Alle fag gør en aktiv indsats for at få de dygtigste elever til at deltage i nationale og internationale konkurrencer.

 

Aktiviteter og forløb hos ScienceTalenter

NGHF er medlem af Astras talentnetværk for gymnasier. Hvert år tilstræbes det er minimum to elever deltager i længere varende forløb for ScienceTalenter.

 

Samarbejde i lokalområdet

Skolen skal aktivt samarbejde med de lokale folkeskoler, foreninger, virksomheder og Aalborg Universitet. Samarbejdet omfatter bl.a.:

 • I samarbejde med de tre lokale folkeskoler tilbyder NGHF forløb for 7., 8. og 9. klasse indenfor fagene: musik, engelsk, naturvidenskab og idræts.
 • Skolen udbyder en samling kurser for grundskolen, hvor eleverne gennem en håndfuld kursusgange bliver mødt af spændende enkelt-emner på et højt fagligt niveau.
 • I samarbejde med UngAalborg tilbyder NGHF talentforløb for 9. klasses elever fra Aalborg kommune indenfor fagene: biologi/idræt, matematik og engelsk.
 • Skolen udvikler løbende nye samarbejder med virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at bringe virkeligheden ind i klasselokalet. Dette bidrager til at gøre vores elever bevidste om, og ambitiøse i forhold til, deres karrierevej, og til at styrke deres bevidsthed om sammenhængen mellem fag og virkelighed.
 • Skolen er medlem af UNF, således at alle skolens elever har gratis adgang til UNF’s foredrag.

 

Sport

Talentfulde sportselever tilknyttes en særlig studievejleder, som står for vejledning i hvordan sport på højeste niveau kan kombineres med den daglige skolegang. Skolen er fleksibel i forbindelse med planlægning af særlige aktiviteter herunder eksamen. Der er mulighed for at talentfulde sportselever kan forlænge deres skolegang under Team Danmark ordningen.

 

Samarbejde med SRP/SSO

Talentfulde elever skal tilbydes at skrive deres SRP/SSO i samarbejde med en videregående uddannelses eller en anden ekstern partner.

 

Talentkultur

 • NGHF afholder hvert år arrangementer med personer der er rollemodeller, hvorved eleverne motiveres til at have noget at stræbe efter, både på det personlige og det faglige plan.
 • Skolens lærere og elever bliver jævnligt orienteret om talentindsatser.
 • Når en af skolens elever har deltaget i talentaktiviteter med et godt resultat, omtales det på skolens månedssamling, og eleven hyldes.
 • NGHF er certificeret ScienceGymnasium.

 

Organisatorisk forandring

En uddannelsesleder uddannes som talentvejleder og har som en af sine opgaver at sikre de strategiske indsatser sker og at sørge for at talenter får vejledning af skolens lærere.

 [1] Talentrapport, marts 2011, UVM.