Info om jubilartræf 2023.

flag-4ok-mini

STX-studenter hejser flaget

STX-studenter hejser flaget