Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Nyt fra NEWS – orienteringsaften

Så har NGHF-NEWS lavet en lille video fra årets orienteringsaften.