Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Nyt fra NEWS – orienteringsaften

Så har NGHF-NEWS lavet en lille video fra årets orienteringsaften.