Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Evalueringer af undervisningen

Elevtrivslen er en central indikator for den kvalitet gymnasiet møder eleverne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af eleverne i uddannelsen. Tilfredshedsundersøgelserne er i samspil med andre indikatorer til at være et godt input for skolen og de årlige trivselsundersøgelser kan sammenlignes fra år til år.

Resultaterne er på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst):

Se tallene for STX på Undervisningsministeriets hjemmeside

Se tallene for HF på Undervisningsministeriets hjemmeside