Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

Evalueringer af undervisningen

Evaluering af undervisningen er en del af Elevtrivselsundersøgelserne