Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Evalueringer af undervisningen

Evaluering af undervisningen er en del af Elevtrivselsundersøgelserne