Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

Evalueringer af undervisningen

Evaluering af undervisningen er en del af Elevtrivselsundersøgelserne