Mandag den 15. januar er der Åbent hus

Evalueringer af undervisningen

Elevtrivslen er en central indikator for den kvalitet gymnasiet møder eleverne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af eleverne i uddannelsen. Tilfredshedsundersøgelserne er i samspil med andre indikatorer til at være et godt input for skolen og de årlige trivselsundersøgelser kan sammenlignes fra år til år.

Resultaterne er på en skala fra 1 (dårligst) til 5 (bedst):

STX

GNS. DK

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

Glad for at gå i skolen

3,8

3,7

4,1

3,8

4,0

Faglig trivsel

3,7

3,6

3,8

3,7

3,8

Social trivsel

3,9

3,9

4,2

4,2

4,2

Læringsmiljø

3,6

3,6

3,5

3,5

3,6

Pres og bekymring

2,7

2,4

2,7

2,7

2,6

Ingen mobning

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

 

HF

GNS. DK

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

Glad for at gå i skolen

4,1

4,1

3,8

3,8

4,0

Faglig trivsel

3,8

3,9

3,6

3,7

3,8

Social trivsel

4,2

4,2

3,8

3,9

4,1

Læringsmiljø

3,6

3,6

3,6

3,6

3,7

Pres og bekymring

2,6

2,5

2,6

2,9

2,8

Ingen mobning

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8