Evalueringer af undervisningen

Evaluering af undervisningen er en del af Elevtrivselsundersøgelserne