Information til nye elever

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud

*

Handlingsplan

Nørresundby Gymnasium og HF tilstræber at bidrag til det åbne arbejdsmarked, herunder integrationen af indvandrere, med følgende tiltag.

  • SU har en årlig drøftelse på sit første møde i hvert kalenderår af hvordan skolens udbud af stillinger kan imødekomme ansøgere det er vanskeligt at integrere på arbejdsmarkedet, herunder retningslinjer for beskæftigelse af ledige i puljejob, jobtræning og individuel jobtræning.
  • Hver gang der opslås nye stillinger, giver ledelsen et forslag til om og eventuelt hvordan opslaget kan udformes så svært integrerbare grupper kan søge.
  • Når en ansøger ansættes i en sådan stilling, aftaler ledelsen med kolleger og umiddelbart foresatte hvordan den nye kollega mest hensigtsmæssigt indføres i sin nye stilling og kompetenceudvikles til at bestride den. Indføringen og kompetenceudviklingen følges herefter med månedlige samtaler af nærmeste foresatte det første halve år.
  • Når medarbejdere der i forvejen er ansat på skolen, bliver ramt af sygdom som giver funktionsnedsættelse, men ikke udelukker arbejde på særlige vilkår (fx nedsat tid eller med særlig hensyntagen til arbejdsfunktioner), tilstræber ledelsen at fastholde dem i job når det kan ske inden for de muligheder som det offentliges politik for at fremme det rummelige arbejdsmarked giver.

Initiativerne til bidrag til det rummelige arbejdsmarked skal ses i sammenhæng med skolens øvrige personalepolitik, herunder seniorpolitik og stresspolitik, der bl.a. har som formål at forebygge nedslidning.