Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Deltagerbetaling

Alle elever skal betale det lovpligtige undervisningsgebyr på 250,- ved skolestart.

Herudover vil der i forbindelse med studierejser være en egenbetaling. For 2.hf er max. prisen 2900kr og for 2.g 3200kr. Prisen omfatter ikke mad og lokaltransport.