Information til nye elever

Fastholdelsesstrategi

Fastholdelsesstrategi

Generelt søges eleverne fastholdt via et fokus på at skabe samvær i den enkelte klasse med krav om et socialt arrangement arrangeret af skolen om året, en eller flere studierejser i skoleforløbet og fokus på aktiviteter i forbindelse med fester osv. Der er fx en fest kun for 1.kl elever. Endvidere er der fælles idrætsdag og fredagscafe osv.

Skolen tilbyder diverse frivillige aktiviteter som eleverne kan deltage i for at møde elever med fælles interesser. Hver onsdag har vi samlet en række aktiviteter på skolen. Det drejer sig om frivillige kreative workshops i musik, billedkunst, mediefag og drama, skoleturneringer i frivillig idræt. Skolebusserne er tilpasset således de afgår efter de frivillige aktiviteter slutter.

Se mere om frivillige aktiviteter her.

Skolen deltager i en række talentprojekter, som også giver eleverne mulighed for at møde ligesindede. De er for elever, der har talent eller blot overskud og appetit på mere. Det er særlige aktiviteter for elever, der sætter overliggeren højere. Der er aktiviteter inden for næsten alle fag. Aktiviteterne, som kan foregå både i skoletiden og efter skole, kan for eksempel være ekskursioner, camps, konkurrencer, udlandsture, film, og meget, meget mere…

Eleverne er ALTID med til selv at sætte deres præg på aktiviteternes indhold sammen med de andre elever.

Blandt vores talenttilbud er:

 • Science Camp – naturvidenskab
 • Nordjyske Gymnasiers Talentakademi – sundhed og teknologi/humaniora/business
 • Sprogcamp – sprogfag
 • Studieophold i udlandet – latin/græsk
 • Carpe Diem – dansk, billedkunst
 • Musical – musik/drama m.fl
 • Melodi Grand Prix – musik
 • Mediefagsfestival – mediefag
 • Dramafestival – dram
 • Georg Mohr – matematik
 • Komplekse tal – matematik
 • Essaykonkurrence – dansk

 

Desuden tilbyder vi undervisning i Cambridge English, så man kan få et certifikat på at man kan tilstrækkeligt godt engelsk til at studere i udlandet.

 

Lektiecafé afholdes hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 1400-1600. Det fremgå af skolens skema, hvilke faglærere der er tilstede hvornår. Her kan man komme, hvis man f.eks. gerne vil have lærer-hjælp til.:

 • skriftlige opgaver
 • grammatik
 • samtale i sprog
 • matematikaflevering
 • støtte og vejledning i de forskellige fag
 • og meget, meget mere

 

Man er også meget velkommen i lektiecaféen, hvis man blot ønsker at lave lektier sammen med andre elever på skolen.

 

Fastholdelsesmøder

Hver 14. dag afholder en uddannelsesleder og hver enkelt studievejleder fastholdelsesmøde om eleverne. Her tages fravær, trivsel og behov for støtte op og der laves konkrete aftaler om fastholdelse af den enkelte elev.

Derudover afholdes lærerforsamlingsmøder i forbindelse med afgivning af standpunktskarakterer/fagkommentarer. Til disse møder medvirker udover uddannelsesleder og studievejleder en af klassens teamlærere (stx) eller klassens tutorer (hf). På disse møder er der særligt fokus på elevens faglige niveau og mulighed for at består eksamen på normeret tid.

 

Fastholdelse af udsatte elever

Hvis en elev har trivselsproblemer, aftales faste samtaler med studievejlederen eller skolens mentor. Skolen har også tilknyttet en psykolog.

Studievejledning

Mentor

Psykolog

Der er også mulighed for at deltage i en studiekreds ”Fik du sagt det du ville?” eller i eksamensangstkursus.

Fraværsproblemer

Hvis en elev har fraværsproblemer, træder skolens fraværsprocedure i kraft. Sideløbende vil det blive vurderet hvad årsagerne til fraværet er og vurderet om eleven skal

 • på ”Godmorgen-listen”, hvor man melder sig hos studievejlederen om morgenen og bliver ringet op hvis man ikke er mødt
 • have mødepligt i lektiecafeen en eller flere dage om ugen i en kortere eller længere periode for hjælp til at lave lektier eller afleveringer
 • have SPS-støtte
 • have læse/stavevejledning
 • have matematikvejledning

Se generelt om skolens støttemuligheder her.

Kriser

For elever i kriser træder skolens sorgmanual i kraft.