Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Individuel kompetencevurdering

De enkelte ansøgere bliver vurderet af en faglærer, som tager stilling til om kursisten kan optages på et kursus, hvor vedkommende ikke opfylder de formelle betingelser.