Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Individuel kompetencevurdering

Individuel kompetencevurdering

De enkelte ansøgere bliver vurderet af en faglærer, som tager stilling til om kursisten kan optages på et kursus, hvor vedkommende ikke opfylder de formelle betingelser.