Indvitaion til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

Nøgletal

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionernes hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene: