Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Nøgletal

I lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal uddannelsesinstitutionens nøgletal fremgå af institutionernes hjemmesider. For de gymnasiale uddannelser er nøgletallene: