Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Prøver og eksamen

Læs mere om prøver og eksamen på NGHF