Velkommen til åben skole lørdag den 27. november.

Studieretninger

Studieretninger på Nørresundby Gymnasium

På Nørresundby Gymnasiums STX får du den ungdomsuddannelse som giver dig adgang til fleste mulige videregående uddannelser. Den klassiske studentereksamen åbner op for over 300 videregående uddannelser, der i øvrigt er langt flere end andre gymnasiale uddannelser.

Når du skal vælge studieretning på STX, bør du vælge efter dine interesser, men selvfølgelig også ud fra adgangskravene til dit efterfølgende ønskestudie. En del elever starter på en gymnasial uddannelse med en ret klar ide om, hvad de vil læse videre til. Men tre år på et gymnasie gør ret meget ved dig, så det er ikke usandsynligt, at du har ændret holdning til drømmestudiet. Hvis drømmen er skiftet ud, så står du rigtig godt med et bevis fra STX.

I år udbyder vi på Nørresundby Gymnasium 13 forskellige STX studieretninger inden for naturvidenskabelige studieretninger, samfundsfaglige studieretninger, musiske studieretninger og sproglige studieretninger.

Naturvidenskabelige


De naturvidenskabelige retninger giver dig viden og redskaber til at beskrive og forstå den verden du lever i. 

Læs mere

Samfundsvidenskabelige


De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber til at kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en verden, hvor samfundsudviklingen er både dynamisk og kompleks.

Læs mere


Musiske studieretninger


Kunne du tænke dig at kombinere din interesse for musik med din studieretning?

Læs mere

Sproglige studieretninger


Når du læser sprog, får du et større udsyn og en større indsigt. Du får en plads i verden, ja faktisk vil vi gå så langt som at sige, at sprog giver dig nøglen til verden.

Læs mere

I menuen kan du vælge studieretningsdesigneren, hvor du kan teste forskellige sammensætninger af studieretninger og valgfag.

Naturvidenskabelige studieretninger - Når teori bliver til praksis

De naturvidenskabelige retninger giver dig en grundlæggende indsigt i alt levende i og omkring dig. Her bliver teori og praksis koblet tæt sammen, da du bruger din teoretiske viden i praksis i laboratoriet. Virkeligheden inviteres endvidere inden for døren i form af samarbejde med Aalborg Universitet og lokale virksomheder.

Disse studieretninger kan være noget for dig der gerne vil være ingeniør, arkitekt eller læse medicin.
Læs mere om den naturvidenskabelige studieretning

Kemi A, Matematik A, Fysik B

Fysik A, Matematik A, Kemi B

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Biologi A, Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger - En verden af muligheder

De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber til at kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en verden, hvor samfundsudviklingen er både dynamisk og kompleks. I den første studieretning vil samspillet med matematik gøre dig bedre i stand til at forstå f.eks. spillet om finansloven, diskussionen om ulighed og statistiske undersøgelser. Retningen med samfundsfag og engelsk giver dig en grundlæggende indsigt i samfundsforhold i Danmark og i engelsksprogede lande, særligt England og USA. Du vil lære at anvende det engelske sprog i tale og i skrift, samt opnå en forståelse for de elementer som påvirker vores samfund. De samfundsfaglige studieretninger kan være noget for dig der gerne vil læse f.eks. statskundskab, jura eller økonomi.
Læs mere om den samfundsvidenskabelige studieretning

Samfundsfag A, Matematik A

Samfundsfag A, Engelsk A

Sproglige studieretninger – Kendskab til kulturen

De sproglige retninger giver dig en grundlæggende forståelse for sprog og kultur i både national og international sammenhæng. Du vil lære at forstå sprog og kulturers sammenhæng og betydning på alle niveauer. Du får mulighed for at afprøve dine færdigheder i praksis gennem besøg på kulturinstitutioner og på udenlandsrejser som gør sig særligt gældende for disse retninger.

Læs mere om den sproglige studieretning

Disse studieretninger kan være noget for dig der gerne vil være f.eks. underviser, PR- eller HR-medarbejder, reklamekonsulent, journalist, tekstforfatter eller arbejde med erhvervssprog.

Latin A, Græsk A

Spansk A, Engelsk A, Latin C

Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Musiske studieretninger - Med på noderne

Den musiske retning giver dig en grundlæggende forståelse for musik og dennes betydning for kulturen. Du kommer til at arbejde med musik i udtryk og form i både teoretisk og praktisk sammenhæng. Foruden de kreative fag vil du lære at anvende det engelske sprog i tale og i skrift, samt opnå en særlig forståelse for den engelsksprogede musik og kultur. Denne studieretning kan være noget for dig der gerne vil arbejde med musik, lyd og produktion, undervisning, formidling og kommunikation.
Læs mere om den musiske studieretning

Musik A, Engelsk A

Uanset studieretning får du en række obligatoriske fag.

Linje eller STX studieretning

Tidligere havde gymnasiet linjer. I dag kalder vi det studieretninger, men det er stort set det samme. Med dit valg af STX studieretning, lægger du hovedsporet for, hvordan din STX kommer til at se ud. Du kan så krydre din studieretning med nogle af de mange valgfag, vi tilbyder. Her får du et lille eksempel:

Du vil gerne læse til læge eller sygeplejerske efter gymnasiet. En oplagt studieretning vil derfor være biotek, matematik og fysik. Et oplagt valgfag vil være latin. Som læge eller sygeplejerske kommer du til at bruge latinske betegnelser i dit arbejde. Det vil derfor være en fordel for dig, hvis du allerede i gymnasiet har lært lidt om sprogets opbygning.
Det kan selvfølgelig også være, at du hellere vil have et fag, der giver et lille break. En studieretning med biotek er meget naturligt lig med formler, forsøg, beregninger, kitler og sikkerhedsbriller. Fag som idræt, drama eller måske musik giver dig nogle helt andre input i løbet af ugen.

I adgangskortet kan du se, hvilke fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der passer til hvilke videregående uddannelser. Ved at kigge her, kan du se hvordan du skal sammensætte din gymnasiale uddannelse, for at komme ind på det videregående studie, du ønsker.

Link til Adgangskortet


*