Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Studieretninger

Naturvidenskabelige


De naturvidenskabelige retninger giver dig viden og redskaber til at beskrive og forstå den verden du lever i. 

Se mere

Samfundsvidenskabelige


De samfundsfaglige retninger giver dig redskaber til at kvalificere dine standpunkter og handlemuligheder i en verden, hvor samfundsudviklingen er både dynamisk og kompleks.

Se mere


Musiske studieretninger


Kunne du tænke dig at kombinere din interesse for musik med din studieretning?

Se mere

Sproglige studieretninger


Når du læser sprog, får du et større udsyn og en større indsigt. Du får en plads i verden, ja faktisk vil vi gå så langt som at sige, at sprog giver dig nøglen til verden.

Se mere

I adgangskortet kan du se, hvilke fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser, der passer til hvilke videregående uddannelser. Ved at kigge her, kan du se hvordan du skal sammensætte din gymnasiale uddannelse, for at komme ind på det videregående studie, du ønsker.

Link til Adgangskortet


*