Vigtig info til kommende elever. Vi glæder os til at se jer.

Valgfag

Valgfag

VALGFAG – ton dit valg af studieretning med valgfag

Hos NGHF er de fleste af fagene, du skal have i gymnasiet obligatoriske fag, son du har via dit valg af studieretning. Vi udbyder en række af forskellige valgfag. Uanset valg af studieretning skal der vælges mindst to valgfag. Det er vigtigt at lægge mærke til, at nogle af fagene kan vælges på flere niveauer. Derfor er det muligt at man via sine tilvalg kan tone i en bestemt retning afhængig af egen interesse, dog skal niveauet på valgfaget passe med din studieretning. På NGHF udbydes:

Valgfag på A-niveau:
Fysik, Biologi, Engelsk, Kemi, Samfundsfag, Matematik og Tysk.

Valgfag på B-niveau:
Fysik, Musik, Billedkunst, Idræt, Naturgeografi, Biologi, Psykologi, Dramatik, Religion, Kemi, Samfundsfag, Matematik, Tysk og Mediefag.

Valgfag på C-niveau:
Astronomi, Musik, Billedkunst, Biologi, Informatik, Psykologi, Dramatik, Innovation, Kemi, Erhvervsøkonomi, Latin, Statistik, Filosofi og Mediefag.

HF VALGFAG – ton dit valg af fagpakke med valgfag

Hos NGHF er de fleste af fagene, du skal have obligatoriske fag, son du har via dit valg af fagpakke. Vi udbyder en række af forskellige valgfag. Uanset valg af fagpakke skal der vælges mindst to valgfag. Det er vigtigt at lægge mærke til, at nogle af fagene kan vælges på flere niveauer. Derfor er det muligt at man via sine tilvalg kan tone i en bestemt retning afhængig af egen interesse, dog skal niveauet på valgfaget passe med din fagpakke. På NGHF udbydes:

Valgfag på B-niveau:
Billedkunst, Matematik, Biologi, Mediefag, Dramatik, Musik, Naturgeografi, Idræt, Religion, Samfundsfag og Kemi.

Valgfag på C-niveau:
Billedkunst, Mediefag, Dramatik, Musik, Idræt, Astronomi, Latin, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Oldtidskundskab, Fysik, Psykologi, Informatik, Innovation, Statistik og Tysk.

*