Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Vurderingskriterier for oprykning

Ved hvert skoleårs afslutning udregnes hver elevs karaktergennemsnit. I gennemsnit indgår standpunktskarakterer ved årets afslutning og alle karakterer opnået ved officielle eksaminer og årsprøver.

Hvis gennemsnittet er under 2, har eleven ikke krav på oprykning til næste klasse. Dvs. at Lærerforsamlingen sammen med rektor vurderer om eleven skal rykkes op. Det afgørende i denne vurdering er elevens muligheder for at bestå hf-/studentereksamen selvom eleven har så lave karakterer.

Ved vurderingen lægger Lærerforsamlingen og rektor særlig vægt på disse forhold:

1) Har eleven vist de faglige evner der skal til for at bestå eksamen?

2) Har eleven vist vilje og evne til at yde den nødvendige arbejdsindsats?

3) Har eleven vist den interesse og holdning til skolearbejdet som kræves?

4) Har eleven dokumenteret evne til komme til lektionerne og aflevere sine afleveringer til tiden?

5) Har eleven vist evne til at lære i samarbejde med de andre elever?