Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Vision, Mission, Mål og Strategi

Vision, Mission, Mål og Strategi

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 6. juni 2013
10. juni 2013

1 Mission

  • Nørresundby Gymnasium og Hf er en almengymnasial uddannelsesinstitution der tilbyder en uddannelse til studenter- og hf-eksamen.

 

2 Vision
Vore elever skal i løbet af deres tid på skolen uanset deres baggrund

  • udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer bedst muligt så de kan handle selvstændigt ud fra en klar forståelse af sig selv og deres omgivelser, fra det nære til det globale,
  • opnå et godt grundlag for og overblik over mulighederne for videreuddannelse,samt lyst og mod hertil,
  • opnå en klar bevidsthed om læreprocesser og ansvar for selv at erhverve sig viden.

 

3 Mål

Vores elever lærer mere

Vi lærer for at blive hele mennesker

Vi lærer mere end gennemsnittet

Vi lærer ved se vores muligheder og mål sammen med lærerne

Vi kan vælge mellem flere faglige veje

Vores elever trives

Vi lærer i fællesskab

Vi taler sammen om hvordan vi lærer

Vi har plads til alle der kan og vil

Vi skaber et miljø til læring og trivsel

NGHF – sammen gør vi vores fremtid bedre

Vores skole udvikler sig

Vi undersøger hvad der virker

Vi forbedrer det der virker

Vi dyrker en lærende organisation i et inspirerende miljø

Vi arbejder alle på at nå vores fælles mål

Vores medarbejdere trives

Vi udvikler vores faglige indsigt og talent

Vi samarbejder mod vores mål

Vi stoler på at alle træffer velovervejede beslutninger

Vi passer på vores skolekultur

*