Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Trine Nielsen – 2010 3E

oxfordI forbindelse med uddeling af rejselegat til dimissionen i 2010 blev jeg tildelt et legat til ophold i England. Formålet med opholdet var, at forbedre mine engelskkundskaber gennem undervisning på British Study Centres, såvel som gennem daglig brug af sproget og sluttelig tage en IELTS eksamen med et gennemsnit over 7,0. Udover en IELTS eksamen i engelsk skulle jeg modtage undervisning i latin, for at få en større forståelse for sproget til videre anvendelse på medicinstudiet.

Nu er jeg så, efter at have boet, arbejdet og studeret i Oxford i et år, atter vendt hjem.

I begyndelsen af året søgte jeg højt og lavt efter det rette kursus i latin, men set i bakspejlet er der for mig ingen tvivl om, at det kursus jeg endte på, på ingen måde kunne måle sig udbyttemæssigt med den undervisning jeg havde hos Elisabeth Nedergaard i gymnasiet.

Som supplement valgte jeg at læse kemi som fjernundervisning fra VUC-Nordjylland, og har her til sommer afsluttet begge eksaminer i C og B niveau. Jeg afsluttede min IELTS eksamen i juni med et gennemsnit på 8,5 ud af 9.

Jeg fandt hurtigt ud af, at mit karaktergennemsnit i studentereksamen er højt nok til at kunne søge direkte ind på University of Oxford, men den engelske regering besluttede samtidig, at forøge brugerbetalingen for de engelske universiteter, så der ikke længere var tale om £3000 om året, men derimod £9000 om året (plus de obligatoriske £5000 om året til betaling af Colleges). Da Marie Dalsgaard har gjort et udmærket stykke arbejde med undervisning i matematik A, kunne jeg hurtigt se, at (£9000+£5000) · 7 år = en halv formue. Så jeg er nu officielt stud. med og glad SU-modtager på Københavns Universitet. Dog håber jeg, at der på et tidspunkt vil vise sig en mulighed for at komme tilbage til Oxford evt. som en integreret del af mit nuværende uddannelsesforløb, eller for at læse speciale i neurologi.

Jeg håber inderligt, at I i fremtiden vil få sendt myriader af nye studenter til udlandet – uanset destination – da et ophold i udlandet på egne ben giver så mange uvurderlige erfaringer og perspektiver både fagligt, kulturelt og menneskeligt.