Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Solsideskolen googler på NGHF

Alle Solsideskolens 7. 8. og 9. klasseelever er på besøg til et halvdags-kursus i brug af Google docs i de naturvidenskabelige fag. Eleverne har et tæt pakket program, hvor de først arbejder med tekstbehandling og formler, og øver sig i at lave grafer og grafisk databehandling. Derefter lærer de at bruge programmet Geogebra, der er et stærkt værktøj til at arbejde med funktioner og geometriske konstruktioner. Her tegner og analyserer de graferne for nogle forskellige funktioner, og ser på toppunkter, skæringspunkter og tangenter. Og de arbejder med at konstruere trekanter og andre figurer, og ser på vinkler og afstande i disse.

Til slut skal træningen bruges. I den sidste lektion arbejder eleverne med virkelige eksamensopgaver fra folkeskolens afgangsprøve (og nogle gymnasieopgaver for de dygtigste), så de kan få prøvet deres nye kunnen af på ting, som de arbejder med til daglig.

Kurset slutter af med sandwich og hårdt tiltrængte sodavand til alle deltagerne.