Information til nye elever

The Soggy Bottom Boys

Torsdag d. 28.april prøvede 2uBI kræfter med livet som “gummistøvlebiologer” på en ekskursion til Østerådal. Selvom vi ind i mellem måtte pakke alt ind i plasticposer for at undgå, at det blev vådt af vand fra oven, blev åen målt, vurderet og endevendt af entusiastiske elever i vaders, så ingen smådyr eller fisk fik mulighed for at slippe væk, før de var blevet artsbestemt. Smådyrene skal nu bruges til at lave en miljøvurdering af vandløbet. Udklædning og blød bund til trods, var der ikke meget “Man of Constant Sorrow” over eleverne.