Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Tid til tysk

D. 20 september 2017 mødtes 77 nordjyske 2g.-elever fra Nørresundby Gymnasium, Aalborghus Gymnasium og Hasseris Gymnasium samt tyskstuderende fra Aalborg Universitet til en ‘tværinstitutionel tyskdag’ for at arbejde med tysk og dets karrieremuligheder.

Baggrunden for tyskdagen var et samarbejde mellem AAU og de tre nordjyske gymnasier for at fremme tyskfagets image. Eleverne fik på dagen til opgave at udarbejde et storyboard om emnet: Hvad kan du med tysk? Der blev arbejdet flittigt med de forskellige storyboards og mange gode idéer var i spil, men én gruppe udmærkede sig særligt med deres storyboard.

Vindervideoen kan ses i det nedenstående og er skrevet af eleverne: Camilla Haras Severinsen og Mie Uglebjerg (Nørresundby Gymnasium), Maria Rask og Lærke Anberg Christensen (Hasseris Gymnasium), Astrid Holm Filtenborg og Amalie Melchiorsen (Aalborghus Gymnasium).