Information til nye elever

Zoo – resten er logisk ;-)

Torsdag den 25. september deltog en række af skolens elever i Dansk Naturvidenskabsfestival 2014 i Aalborg Zoo, heriblandt 7 elever fra 3.y.

Eleverne havde på forhånd forberedt en præsentation i kemitimerne, hvor emnet var kemikalieeksponering i hverdagen. Emner som hormonforstyrrende stoffer, nikkelallergi og PVC-plast blev derfor præsenteret på festivalen.

På standen blev der om formiddagen opstillet borde og hængt plakater op til at fange de forbipasserendes opmærksomhed. Festivalens besøgende, som primært bestod af elever fra 7.-10.klasse, kom derefter interesseret hen for at høre mere og stille spørgsmål. Standen var godt besøgt af de unge elever samt lærere og dagen i Aalborg Zoo var samlet set en stor succes