Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Comment

Denne type tekst består af iagttagelser, der udtrykker den skrivendes egne meninger, holdninger eller vurderinger. Her må I gerne ytre egen mening. Her kan der med fordel citeres, selv om det måske ikke er et krav i selve opgaveformuleringen – men ofte er det i ”comment” opgaven at der er citatkrav.
Husk indledning og afrunding.

Vær opmærksom på de særlige opgaveformuleringer i fransk som også indeholder commentez