Begreber i skriftlighed

Resumé

Introduktion/indledning

Kilder og citater

Kilder/litteraturliste

Konklusion/afslutning


Strukturen i opgaven (SSO)


Sådan laver du en god arbejdsuge (SSO)


Indledning og opbygning af opgave (SSO)


Lav et resumé (SSO)


Lav en indholdsfortegnelse (SSO)


Noter og litteraturliste (SSO)


Fodnoter (SSO)


Konklusion (SSO)