Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Begreber i skriftlighed

Resumé

Introduktion/indledning

Kilder og citater

Kilder/litteraturliste

Konklusion/afslutning

Forslag til arbejdsplan SSO opdateret

SSO – matematik hvad gør man


Strukturen i opgaven (SSO)


Sådan laver du en god arbejdsuge (SSO)


Indledning og opbygning af opgave (SSO)


Lav et resumé (SSO)


Lav en indholdsfortegnelse (SSO)


Noter og litteraturliste (SSO)


Fodnoter (SSO)


Konklusion (SSO)