Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Resume

Resumé i SSO

Formålet med et resumé er at læseren hurtigt kan orientere sig i din opgave og dens resultater. Resuméet udformes på dansk og er på ca. 150 ord (som tæller med i opgavens sidetal). Et resumé placeres normalt inden indholdsfortegnelsen og indeholder følgende elementer:

  • En kort beskrivelse af baggrunden for at emnet er vigtigt og hvad formålet er med opgaven
  • En kort beskrivelse af den metode man har valgt, altså hvordan man har undersøgt problemet (f.eks. med teori, begreber, laboratorieforsøg og faglig viden i øvrigt)
  • En kort beskrivelse af de vigtigste resultater og konklusioner på det man har analyseret, undersøgt og diskuteret.

 

Resumé i SRP

Resuméet udformes på dansk og er på ca. 10-20 linjer (som tæller med i opgavens sidetal). Det indeholder en koncentreret sammenfatning af opgavens indhold: projektets problemstilling, de væsentligste resultater og konklusioner. Det placeres normalt inden indholdsfortegnelsen.