Information til nye elever

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Der står følgende i læreplanen for STX biologi A: Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt, som består af opgaver stillet indenfor kernestoffet (…) og problemstillinger i tilknytning hertil. Prøvens varighed er fem timer.

Opgavesættet består af 4 opgaver, hvoraf du skal besvare 3 – og kun 3.

 • Læs alle fire opgaver igennem, inden du vælger hvilke tre du vil besvare og fasthold dit valg.
 • Vær opmærksom på hvilke krav der stilles i opgaven, fx hvilke typeord (link til Skriftlige opgaver) der anvendes, samt krav til inddragelse af figurer. Anvend biologiske fagudtryk frem for hverdagssprog.
  Find og læs relevant teori i dine undervisningsmaterialer og noter. Undlad at skrive afsnit af eller at hente hele afsnit eller figurer ind fra harddisken.
 • Svar så kort, fokuseret og præcist som muligt på de stillede spørgsmål.
  Skriv ikke fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter.
 • For at skabe overblik i skriveprocessen kan du evt. kopiere opgaveteksten ind i din besvarelse – men før den afleveres slettes opgaveteksten igen.
 • Vær præcis i din angivelse af opgave- og spørgsmålsnummer.
 • Besvar så vidt muligt alle delspørgsmål.
 • Læs korrektur på din besvarelse – brug gerne stavekontrol. Kontroller at du har svaret på alt hvad der bliver spurgt om.

 

Ved den skriftlige prøve lægges vægt på eksaminandens evne til at:
̶  anvende fagbegreber og fagsprog og relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse, forklaring og analyse

– formulere sig struktureret om biologiske emner, inddrage relevant faglig viden og give sammenhængende faglige forklaringer

– vurdere eksperimentelt arbejde og dets tilrettelæggelse

– bearbejde, præsentere og vurdere data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser med anvendelse af relevante modeller, beregninger, metoder og repræsentationer

– analysere og diskutere data og eksperimentelle resultater under inddragelse af relevant faglig viden

– benytte relevante fagspecifikke digitale værktøjer hensigtsmæssigt.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.

I opgaverne kan der forekomme video med lyd, og det er derfor nødvendigt at du medbringer hovedtelefoner til terminsprøver og eksamen.