Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Biologi

Biologi

Biologi er læren om liv. Faget giver dig en grundlægende indsigt i alt levende i og omkring dig. Gennem faget får du en faglig viden, der giver dig mulighed for at forholde dig til problemstillinger inden for f.eks sundhed, bæredygtighed og miljø. På STX kan man have biologi på tre niveauer: C-, B- og A-niveau. På denne side kan du læse mere om fagets identitet, de opgavetyper du kan møde i løbet af et 3-årigt forløb på A-niveau og formelle forhold til den skriftlige eksamen.

Teorier, begreber og metoderSkriftlige opgaverSkriftlig eksamen