Information til nye elever

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

Biologi er læren om liv. Undervisningen er derfor centreret om at forstå, beskrive og undersøge levende organismer. Det gør vi ved brug af forskellige biologiske metoder: iagttagelser, laboratorieforsøg, feltundersøgelser og befolkningsundersøgelser. Når vi anvender disse metoder, er det vigtigt at overholde nogle regler. Ellers kan vi ikke stole på de resultater vi får. I laboratoriet er det eksempelvis vigtigt med variabelkontrol – dvs. at man i forsøget kun varierer på én ting ad gangen. Det er også vigtigt, at man nøje følger den øvelsesvejledning man har fået. Lige så vigtigt er det, at resultater fra forsøg skrives ned og efterbehandles fornuftigt i forhold til om der er tale om kvalitative eller kvantitative data – f.eks i form af kurver. Man skal også diskutere og konkludere på resultaterne i forhold til det forventede og den teori, der ligger til grund for forsøget.