Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen for STX og HF

Prøven tager 5 timer og materialet udleveres enten som trykte tekster eller digitalt. Husk høretelefoner, da der kan være lydfiler, der skal afspilles. Du præsenteres for et opgavesæt, der indeholder de trænede genrer. For STX er genrerne analyserende, debatterende og reflekterende artikel, mens HF præsenteres for analyserende og debatterende artikel.

Det er ikke tilladt at søge materiale på internettet undervejs, men man må gerne have hentet materiale ned på sin computer inden eksamen dvs. dokumenter fra Lectio og googledrev m.m. skal hentes ned på forhånd. Der kan være undtagelser, som giver en mulighed for at anvende de internetsider, som har været tilgængelige i undervisningen, hvis disse fremgår i undervisningsbeskrivelsen og ikke kan hentes ned på computeren på forhånd.

I bedømmelsen af opgaven lægges der vægt på følgende kriterier:

  • At besvare den stillede opgave
  • Skriftlig fremstilling
  • Formidlingsbevidsthed
  • Relevant anvendelse af danskfaglig viden og metode