Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

I den daglige undervisning spiller skriftlig dansk en stor rolle og du vil stifte bekendtskab med mange forskellige genrer. Der arbejdes med at bruge sproget engageret og levende. Det er ikke nok at kunne sin litteraturhistorie og være i stand til at argumentere for et synspunkt. Du skal også kunne formulere dig på en måde, som rammer den læser, du skriver til, således at dit sprog og din formidling, passer til den valgte genre. Man skal altså være bevidst om:

  • Hvem man er som afsender
  • Modtageren man skriver til
  • Hvad formålet er med teksten
  • Hvad man særligt vil fokusere på
  • Hvad man forventer at nå frem til