Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Målet er at kunne formulere sig skriftligt på et ukompliceret og sammenhængende fransk.

Den skriftlige eksamen er to-delt og varer 4 timer. Den består af en delprøve 1 uden hjælpemidler, hvor du får udleveret en kort tekst, der er glosseret, så det passer til niveauet. Herefter skal du løse 14 forskellige opgaver der tester din læseforståelse og din evne til at skrive selvstændigt på fransk. Det kan fx være spørgsmål om tekstens formål, at kombinere to sætninger så det bliver til én meningsfuld sætning, beskrive billeder, forholde dig til sandt/falsk udsagn, osv. Denne del varer en time.
Derefter skal du løse en delprøve 2. Her skal du forholde dig til 4 forskellige former for materiale. Det er typisk et kort videoklip, en artikel, et uddrag af en roman og nogle billeder. Du får instrukser, hvor du med brug af materialet skal forhold dig til et samfundsaktuelt emne, som fx miljø. Dette skal du formidle i en blog, en artikel til fx et skoleblad eller som et læserbrev. Du skal skrive 250 ord på fransk og til denne del har du alle hjælpemidler til rådighed. Dog er brug af diverse oversættelsestjenester strengt forbudt.

Begge delprøver vil være hovedfokus for elevtiden i især 3g. På den måde er du helt fortrolig med de to delprøver, når du kommer til en eventuel skriftlig eksamen.