Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

I undervisningen lærer du at præsentere en tekst og at lave en analyse og diskussion af den. Vi træner de formuleringer, der gør dig i stand til at argumentere for din mening om et bestemt emne. Det kunne fx være nogle af disse udtryk:

Dansk: Fransk:
Meningstilkendegivelser: jeg synes at, ifølge mig, efter min mening, jeg er enig. Je trouve que, selon moi, à mon avis, je suis d’accord.
Begrundelse: fordi, eftersom, derfor. Parce que, puisque, voilà pourquoi.
Tilføjelser: derudover, alligevel, det vil sige, kort sagt, for eksempel. En plus, même, c’est à dire, bref, par exemple.

 

Arbejdet med tekster og andre typer af materiale gør dig også i stand til at arbejde med faget fransk i de store skriftlige opgaver SRO og SRP.