Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

På fysik A kan man komme til skriftlig eksamen. Denne eksamen består af 5 timer , hvor man skal regne et opgavesæt med en række forskellige opgaver, der dækker de forskellige emner fra undervisningen. I en tidligere opgave, har man skullet beregne hvor meget laserlys der var nødvendigt i behandlingen af en øjensygdom.

Billedet viser principperne for en opgavebesvarelse i fysik.