Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

På fysik A kan man komme til skriftlig eksamen. Denne eksamen består af 5 timer , hvor man skal regne et opgavesæt med en række forskellige opgaver, der dækker de forskellige emner fra undervisningen. Nedenfor kan du se en gennemgang af, hvordan man løser en sådan opgave.

Billedet viser principperne for en opgavebesvarelse i fysik.