fysik-tabel

Billedet viser et skema over hvordan man opstiller et model hvor forsøget sammenlignes med virkeligheden.