Information til nye elever

Skriftlig eksamen matematik HF B

HF B

Den skriftlige eksamen i matematik varer 4 timer, og den er todelt. Den består af 1. delprøve og 2. delprøve. Opgaverne stilles inden for kernestoffet og det udleverede forberedelsesmateriale.

Delprøve Varighed Hjælpemidler
1. delprøve 1½ time Formelsamling
2. delprøve 2½ time CAS-værktøj (fx nspire, Geogebra), egne noter, egne opgavebesvarelser, udleverede materialer (fx bøger, kompendier), formelsamling og de elektroniske hjælpemidler, der står under forløbet Hjælpemidler i Studieplanen

Man får en samlet karakter for sin besvarelse.

Et godt råd: I det skriftlige eksamenssæt er nogle spørgsmål markeret med grønt. De spørgsmål hører til i den nemmere ende. Det kan være en god ide at prøve at besvare de spørgsmål, der er markeret med grønt, hvis man er kørt lidt fast i et eksamenssæt.

Ved hvert spørgsmål er angivet et pointtal. Det angiver hvor meget opgaven ud af hele det skriftlige eksamenssæt. Der er 200 point i alt.

 

Formuleringer i skriftlige eksamensopgaver

Verbum Eksempler Kommentarer
Bestem Bestem længden af siden DE.

Bestem sandsynligheden p.

Bestem f(954).

Bestem arealet af M.

Bestem f'(x).

De fleste spørgsmål på alle niveauer begynder med ordet Bestem. Det betyder ofte, at du skal finde den rigtige formel, sætte oplysninger fra opgaveteksten ind i formlen og regne ud eller løse en ligning. Disse spørgsmål løses i nspire-værkstedet Noter med beregninger i et matematikfelt. Husk at oversætte til virkelighed, hvis der er et virkelighedsaspekt i opgaven. På B-niveau kan det være man skal differentiere funktionen først og så sætte tal ind i forskriften for den afledede funktion. På A-niveau kan det være man skal differentiere eller integrere først.
Nogle gange er spørgsmålene formuleret lidt anderledes, men man skal gøre det samme. Her er nogle eksempler:Hvor stort et beløb står der på kontoen efter 7 år?I hvilket år vil indbyggertallet komme over 1200 mio., hvis udviklingen fortsætter?Benyt modellen til at bestemme antallet af bakterier til tidspunktet n=2.
Konstruer Konstruer en målfast tegning af trekant ABC, og forklar konstruktionen. Spørgsmål angående konstruktion kan løses i nspire i et Geometri-værksted eller vha. programmet Geogebra. Allerførst skal du overveje hvilket trekantstilfælde, der er i opgaven.

Husk, at der skal være en forklaring af konstruktionen.

Tegn Tegn grafen for f.

Tegn cirklen og linjen i samme koordinatsystem.

Spørgsmål, der drejer sig om at tegne en graf, løses i nspire-værkstedet Grafer. Vær opmærksom på, om der er en begrænsning på x-variablen, når du tegner en graf.
Forklar

Argumenter

Undersøg

Gør rede for

Forklar hvilken af tre grafer på figuren, der er graf for funktionen f.
Argumenter for, at f ikke er en lineær funktion.Undersøg, om punktet (9,0) ligger på grafen.Gør rede for, at børnenes pointtal i stikprøven er tilnærmelsesvis normalfordelte.
Det er vigtigt, at man forsøger at begrunde sit svar, når man besvarer disse spørgsmål. Man kommer nogle gange til at skrive lidt mere end sædvanligt. Her er et eksempel, hvor spørgsmålet lyder:
Spørgsmål: Undersøg om x=3 er en løsning til ligningen 2⋅x+1=9.
Løsning: Vi sætter x=3 ind i ligningen og udregner de to sider
2⋅3+1=9
7=9
Venstreside og højreside af ligningen stemmer ikke overens, så x=3 er ikke en løsning.