mat-opgave-5

Formel, hvor en cirkel bestemmes ud fra en ligning.