Invitation til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

mat-opgave-5

Formel, hvor en cirkel bestemmes ud fra en ligning.