Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Skriftlige opgaver

Opbygning af skriftlige matematikopgaver

Generel skabelon

En kort indledning til opgaven (hvad handler den om, og hvilke vigtige oplysninger er der)

For hvert spørgsmål i opgaven skal der herefter være:

1) Hvad skal jeg finde?

2) Hvordan vil jeg gøre det?

3) Generel formel uden tal indsat (hvis der bruges en formel)

4) Sætte kendte værdier ind i formlen–>facit

5) Konklusion i hverdagssprog (husk enheder)

Eksempel på besvarelse

Den færdige udregning af formlen fra siden med teorier, begreber og metoder.