Information til nye elever

Skriftlige opgaver

Opbygning af skriftlige matematikopgaver

Generel skabelon

En kort indledning til opgaven (hvad handler den om, og hvilke vigtige oplysninger er der)

For hvert spørgsmål i opgaven skal der herefter være:

1) Hvad skal jeg finde?

2) Hvordan vil jeg gøre det?

3) Generel formel uden tal indsat (hvis der bruges en formel)

4) Sætte kendte værdier ind i formlen–>facit

5) Konklusion i hverdagssprog (husk enheder)

Eksempel på besvarelse

Den færdige udregning af formlen fra siden med teorier, begreber og metoder.