Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Teorier, begreber og metoder

Teorier, metoder og begreber i matematik

Du får det klareste overblik over de matematiske teorier ved at se på side 4 i din formelsamling. De matematiske begreber, der står under Indhold, er matematiske teorier. Vi har altså en teori for lineære funktioner, vektorer i planen, ensvinklede trekanter osv. De matematiske metoder finder du inde i formelsamlingen. De matematiske metoder, du oftest bruger i forbindelse med skriftlige opgaver i matematik, er nemlig de matematiske formler. En skriftlig opgave i matematik består af en række spørgsmål. De fleste spørgsmål begynder med ordet ’Bestem’, og det betyder for det meste, at du skal

Finde den rigtige formel (metode), og skrive den op

Sætte de rigtige tal ind i formlen

Udregne et regnestykke, eller løse en ligning

Du skal lede efter de matematiske begreber i opgaven for at finde den rigtige metode. Her er et eksempel fra STX B. Opgaven er stillet i ren matematik.

Billede af en formel, der viser de matematiske begreber: stokastisk variabel, binomialfordelt og middelværdi.

Her er de matematiske begreber: stokastisk variabel, binomialfordelt og middelværdi. Vi ser i formelsamlingen på side 4 eller i stikordsregistreret bagest i formelsamlingen for at se, hvilken matematisk teori, vi har med at gøre. Binomialfordeling er omtalt side 31. Vi slår op på side 31 og finder ordet Middelværdi. Ud for Middelværdi μ står formlen μ=n⋅p. Symbolerne n og p står både i opgaven og i formlen, så er det nok den rigtige metode, vi har fundet. Vi skriver formlen op.

Udklip fra formelsamlinger, der viser formlens opbygning.

Læg i øvrigt mærke til, at spørgsmålet er markeret med en grøn farve. Den betyder, at spørgsmålet hører til i den nemmere ende. Se den færdige besvarelse af spørgsmålet.