Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Praktik og procedure

  • Ved den skriftlige eksamen (samt års- og terminsprøve) i musik har man 5 timer til at lave de to opgaver M1 og M2. Dette foregår på NGHF i eget lokale forsynet med et klaver eller et keyboard. Det er tilladt at medbringe yderligere et instrument efter aftale med læreren.
  • Man mødes senest et kvarter før prøvens start ved kontoret, men forinden bør man gøre sine ting klar i det tildelte lokale.
  • Det er kun tilladt at forlade lokalet til fx toiletbesøg ifølge med en vagt.
  • Alle hjælpemidler er tilladte ved både M1 og M2; dog må internettet ikke benyttes udover de evt. nævnte hjemmesider i undervisningsbeskrivelsen.