samf-tabel-4

Regnestykke der viser andelen af kvinder blandt socialdemokratiske vælgere.

Regnestykke der viser andelen af kvinder blandt socialdemokratiske vælgere.