Information til nye elever

Skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen

Eksamen i skriftlig tysk A tager udgangspunkt i en tekst som der stilles fem opgaver til. For tekstmaterialet gælder det udvidede tekstbegreb, dvs. at det kan tilhøre forskellige genrer og være lyd-, video- og billedfiler.

Opgaverne består af to dele: de første fire opgaver tester grammatik, sproglig viden og tekstforståelse med konkrete opgaver til teksten og den femte opgave tester skriftlig sprogfærdighed.

Opgave 1-4 indeholder indholdsspørgsmål til teksten samt opgaver om f.eks. ordklasser, præpositioner, bestemt og ubestemt artikel, pronominer, adjektivernes deklination og komparation, genitiv, ordstilling, verbernes konjugation, herunder regelmæssige og uregelmæssige verber, hjælpeverber, modalverber, sammensatte verber, diatese, konjunktiv II og udvidet infinitiv. Disse opgaver besvares på dansk.

Opgave 5 består af to opgaver:

  • Opgave 5.1 består af en besvarelse på tysk af en obligatorisk opgave, som omfatter en redegørelse for bestemte dele af teksten ud fra en given opgaveformulering.
  • Opgave 5.2 er en besvarelse på tysk af en opgave, som vælges blandt flere forskellige opgavemuligheder.

Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af den samlede besvarelse.