Mandag den 15. januar er der Åbent hus

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

I det daglige arbejde med tyskfaget indgår mange større og mindre skriftlige opgaver, hvor vi træner den sproglige korrekthed og evnen til at kommunikere på tysk. Dette gøres gennem fx oversættelser, resumeer og kreative øvelser, som træner ordforråd, grammatik og kommunikation. Dette skriftlige arbejde træner delelementerne af den skriftlige eksamen.